Leren gedijt nu eenmaal beter buiten de (school)muren en de opvoeding staat het naar best vermogen samen-zijn in de weg. Finaal voedt elke pedagogie de heersende minachting voor het jonge individu!